Co kryje pojistka na blbost a jak dobře pojistit majetek, radí odborník

Ilustrační fotografie

Ochrana majetku je naprosto klíčová pro zdravé finance každé domácnosti. Pojištění samo o sobě nám dům před vodou či ohněm nezachrání, ale mělo by nám pomoci, abychom si stejně velký dům mohli znovu postavit. Co brát do úvahy, když budeme sjednávat či aktualizovat pojištění bytu nebo domu, přibližuje Lukáš Urbánek, finanční poradce skupiny Partners.

Vydáno: 14. 11. 2022

Na pojištění nelze nikdy vydělat. Buď se nám v lepším případě nic nestane, anebo za zaplacené pojistné dostaneme vyplaceno plnění ve výši odpovídající škodě. Důležité je pojistku správně nastavit a uvědomit si rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti.

Pojištění nemovitosti

Jednoduše řečeno, nemovitost je vše, co je pevně spojeno se zemí a nedá se odnést, tedy dům nebo byt bez vnitřního vybavení domácnosti. Do pojištění nemovitosti patří stavební součásti (co je pevně přichyceno a nelze demontovat bez poškození povrchu) i vedlejší stavby (garáž, skleník, oplocení, studna, kůlna, rostliny a stromy, zahradní architektura…).

Pro dobře sjednané pojištění je nejdůležitější stanovení správné pojistné částky. Pokud si berete na dům nebo byt hypotéku, bude součástí odhad, ve kterém je přímo pojistná částka stanovena. Znalecký posudek je tedy nejbezpečnějším způsobem pro stanovení pojistné částky, případně lze použít tabulky pojišťoven a výsledné hodnoty porovnat.

Při uzavírání pojistné smlouvy si raději vždy zkontrolujte limity pro jednotlivé typy škod. Jaký je limit pro pojištění stavebních součástí, vedlejších staveb, elektromotorů atp. Vyhnete se tak případnému rozčarování v době, kdy budete řešit pojistnou událost.

Nemovitost pojišťujeme na novou cenu. Rizika vybíráme podle důležitosti. Za pojištění all-risk si trochu připlatíme, ale zase budeme pojištěni na všechno. Při individuálním nastavení pojistné smlouvy můžeme naopak ušetřit.

Pojištění domácnosti

Součástí domácnosti je všechen majetek a věci, které jsou ve chvíli pojistné události v domácnosti přítomny. Pro bližší představu jde o nábytek, spotřebiče všeho druhu, oblečení, knihy, peníze, cennosti, zvířata, sportovní potřeby, stavební součásti (kuchyňská linka, dveře, sanitární vybavení, obklady, dlažby…).

Mezi nejzákladnější rizika patří oheň, přímý úder blesku, výbuch, vichřice, krupobití, vodovodní škody, tíha sněhu, náraz dopravního prostředku, přepětí, pád stromu a zemětřesení. Dále je možné se pojistit pro případ povodně, záplavy, loupeže, krádeže, vandalismu, podpětí, zkratu, vystoupnutí vody z kanalizace, atmosférickým srážkám, implozi, rozbití skla, kouři.

Pojistnou ochranu volte rozumně. Pokud bydlíte v desátém patře, nemusíte se pojišťovat proti povodni a zbytečně za takové připojištění platit.

Zatímco si jednotlivá rizika si dokážeme představit, s hodnotou naší domácnosti to již bývá těžší. Nejlepší je vzít si tužku a papír a vše si sepsat. Stanovení správné pojistné částky je dobrým předpokladem pro úspěšně nastavenou pojistnou ochranu.

Domácnost pojišťujte vždy na novou cenu. To znamená, že v případě pojistné události vám pojišťovna vyplatí peníze ve výši odpovídající nákladům na pořízení nové stejné věci nebo věci obdobné. Oproti tomu pojištění na časovou cenu by znamenalo, že pojišťovna vyplatí peníze odpovídající hodnotě bezprostředně před událostí (zohlední se opotřebení. Takové pojištění bude sice levnější, ale v případě škody vám moc nepomůže. 

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti se týká naprosto všech bez rozdílu. Dokonce i těch, kteří nevlastní žádnou nemovitost a bydlí v nájmu. Obecně jde o pojištění škody, kterou můžeme způsobit třetím osobám. Například způsobíme škodu vlastníkovi v pronajímaném bytě, v obchodě se nám podaří shodit z regálu televizi, voda z pračky vytopí pět pater pod námi nebo naše dítě skočí na spolužáka v bazénu a způsobí mu zranění.

Od roku 2014, s příchodem nového občanského zákoníku je pojištění odpovědnosti ještě více důležité než kdykoliv před tím. Výrazným způsobem jsou posílena práva poškozených, kteří se dnes mohou domáhat daleko vyšších náhrad za škody způsobené na zdraví. Cena lidského zdraví je téměř nevyčíslitelná a v případě, že bychom někomu ublížili, může mít taková situace fatální dopad na náš rozpočet.

Pojištění odpovědnosti je možné sjednat samostatně nebo společně s pojištěním domácnosti a nemovitosti. Pojistné částky začínají na 500 tisících, ale ty jsou naprosto nedostatečné. Jako minimální lze považovat částku pět milionů korun, ideálně více.

Některé pojišťovny rozlišují občanskou odpovědnost a odpovědnost související s vlastnictvím nemovitosti. Pokud jste vlastníky nemovitosti, vždy byste měli mít pojištěné obojí. Pokud nemovitost pronajímáte, ověřte si, zda jste pojištěni i pro tento případ. Pojištění odpovědnosti by měl mít i nájemce.

Pojištění občanské odpovědnosti má zpravidla omezenou územní platnost na Českou republiku a nevztahuje se na škody související s řízením vozidla, výkonu povolání, podnikání atp.

Standardní pojistka je určena pro standardní domácnost. Jestliže je vybavení vaší domácnosti nadstandardní (nábytek na míru, luxusní spotřebiče, drahé sportovní vybavení, drahá elektronika), budete pravděpodobně potřebovat pojištění více upravit na míru.

Vždy se vyplatí podívat se na pojistné limity pro jednotlivé části domácnosti a nastavení pojistné smlouvy co nejlépe přizpůsobit našim požadavkům.

Zdroj: iDnes.cz